Integrale Vroeghulp

Peuterspeelzaal Johan de Witt werkt samen met het team van integrale vroeghulp in Wassenaar en omstreken voor kinderen van 0 tot 4 jaar. In dit team werken vertegenwoordigers uit verschillende instellingen samen, zoals het Bureau Jeugdzorg, het Algemeen Maatschappelijk Werk, de Schooladviesdienst, de G.G.D.en de Jeugdgezondheidszorg 0 tot 4 jaar. Het team is opgesteld om kinderen te bespreken waar vragen/zorgen over zijn of die problemen hebben. In overleg én alleen na toestemming van de ouder(s)/opvoeder(s) kan een kind op naam aangemeld worden bij dit team door onze peuterspeelzaal. De verschillende deskundigen in het team adviseren vanuit hun kennis en ervaring de aanmelder, die verslag uitbrengt aan de ouders. Alle deelnemers van het team volgen de wettelijke regels omtrent de privacy. Deze regels verplichten alle deelnemers tot geheimhouding.