Mentorschap en overdrachtsformulieren voor de basisschool

Vergeet u niet uw kind tijdig bij de basisschool op te geven!

De overgang van de peuterspeelzaal naar de basisschool is een grote stap. Om deze overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, werken de peuterspeelzalen en basisscholen in Wassenaar met overdrachtsformulieren, het zgn. Ontluikings Volgsysteem voor Peuters of OVP. In de overdrachtsformulieren wordt de ontwikkeling van uw kind beschreven. Daartoe wordt aan ieder kind een mentor toegewezen. De mentor is een vaste beroepskracht die werkt op de dag dat uw kind aanwezig is en die uw kind goed kent. De mentor is het aanspreekpunt voor de ouders om de ontwikkeling en het welbevinden van het kind te bespreken. Door het volgen van de ontwikkeling van uw kind kunnen de leidsters goed aansluiten op de individuele behoeften van uw kind en kan er door overleg met u worden afgestemd hoe aan wensen en behoeften van uw kind tegemoet kan worden gekomen. Enige tijd voor de derde en vierde verjaardag van uw kind, vult de mentor van uw kind de overdrachtsformulieren in. Dit formulier wordt mondeling met u besproken. Als de mentor constateert dat uw kind op een bepaald ontwikkelingsgebied voor- dan wel achterloopt, dan spelen de leidsters hierop in bij de begeleiding en bieden gepaste materialen aan. Met uw toestemming geven wij deze overdrachtsformulieren aan de leerkracht van de basisschool.